VISI & MISI

Membangun Peradaban Umat

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Al  Furqon Palembang

VISI

  1. Menjadikan sekolah Islam unggulan dan rujukan dalam dunia pendidikan di kota Palembang
  2. Menjadi bagian dari pembangunan peradaban umat Islam

MISI

  1. Membentuk siswa menjadi ahli dzikir, ahli fikir dan ahli ikhtiar
  2. Membangun sistem pendidikan yang koprehensif, seimbang dan proporsional yang memadukan kepentingan dunia dan akherat
  3. Membangun sistem keteladanan dalam pendidikan dan berinteraksi dengan masyarakat
  4. Membangun pada budaya baca, tulis, diskusi dan berkarya serta mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi
Tags : —
menu
menu